Khách sạn HOTEL PETROLIER BEN ALI tại Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud, GPS: 31.6865,6.0661

Điện thoại: +213 29 73 85 98

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn HOTEL PETROLIER BEN ALI tại địa chỉ: Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn HOTEL PETROLIER BEN ALI hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud

Điện thoại: +213 (0)29 79 96 20

Website: http://www.laperla-dz.com

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud

Điện thoại: +213 29 758 001

Website: http://www.hotel-zaid.com

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud

Algérie, Ouargla, Hassi Messaoud