Khách sạn Hotel CENTRAL tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Gjylbegaj, 3

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Gjylbegaj, 3, GPS: 42.0684,19.51

Điện thoại: +355693568640

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel CENTRAL tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Gjylbegaj, 3 / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel CENTRAL hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 1

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Dobraç, village, ulitsa Apskha Leona, 1

Điện thoại: +35522900888; +35521570035; +355675242200

Website: http://www.theredbricks-al.com

Hỗ trợ xe lăn: Yes