Khách sạn Hotel Chélia tại Algérie, Batna

Algérie, Batna, GPS: 35.5581,6.1746

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Chélia tại địa chỉ: Algérie, Batna / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Chélia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Batna

Điện thoại: +213 33 80 72 71

Website: http://www.hotelchelia.com/

Sao: 4

Algérie, Batna

Giờ mở cửa: 24/7

Algérie, Batna

Algérie, Batna

Algérie, Batna

Algérie, Batna