Khách sạn Hôtel d'or tại Algérie, Batna, Ain Touta

Algérie, Batna, Ain Touta, GPS: 35.384,5.9046

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hôtel d'or tại địa chỉ: Algérie, Batna, Ain Touta / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hôtel d'or hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Algérie

Algérie, Batna

Điện thoại: +213 33 80 72 71

Website: http://www.hotelchelia.com/

Sao: 4

Algérie, Batna

Algérie, Batna

Algérie, Batna

Algérie, Batna