Khách sạn Hotel dad tại Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd, GPS: 31.8859,54.366

Website: http://dadhotel.com

Sao: 4

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel dad tại địa chỉ: Iran, Yazd Province, Yazd / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel dad hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3622 9400

Website: http://dadhotel.com

Sao: 4

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Website: http://dadhotel.com

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 36228755

Website: http://www.yazdrosehotel.com

Sao: 2

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3622 6773

Sao: 3