Khách sạn Hotel Elysee tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3211,19.8253

Điện thoại: + 355(0)4 222 2880

Website: http://www.hotelelysee.al/

Wi-Fi: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Elysee tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 288934 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Elysee hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga Ismail Qemali, 8

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Website: http://www.rogner.com/

Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited