Khách sạn Hotel Emigranti tại Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, GPS: 42.0941,19.535

Điện thoại: +355682306403

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Emigranti tại địa chỉ: Albania, Shkodër / 288934 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Emigranti hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania

Điện thoại: +35522802121;+355684433432

Website: http://www.hotelshkodra-l.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 50

Điện thoại: +35522802121;+355684433432

Website: http://www.hotelshkodra-l.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Dobraç, village

Albania, Shkodër

Điện thoại: +355682306403

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7