Khách sạn Hotel Grand White City tại Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat, GPS: 40.7251,19.9437

Điện thoại: +355 32 236 869

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Grand White City tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Berat / 699177 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Grand White City hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Berat

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Southern Albania, Berat

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Southern Albania, Berat

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Southern Albania, Orizaj, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Southern Albania, Berat

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Berat