Khách sạn Hotel Green tại Albania

Albania, GPS: 41.3043,19.747

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Green tại địa chỉ: Albania / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Green hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +355 42 232372

Website: http://www.hotelmondial.al

Sao: 4

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +355662262777

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana