Khách sạn Hotel Kolping tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0672,19.5215

Điểm: 7.8

Mô tả:

Hotel Kolping is quietly located in Shkodër, 1 km from the city centre. It offers free Wi-Fi, free parking and air-conditioned rooms. The on-site à-la-carte restaurant serves local specialities and Italian dishes. Shkodër Lake Beach is 5 km away.

Sao: 3

Ảnh Hotel Kolping

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Kolping tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Kolping hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Rruga Justin Godard, 55

Điện thoại: +3556945528445

Website: http://www.rosegardenhotel.al

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3