Khách sạn Hotel Kontinental tại Albania, Central Albania, Vorë

Albania, Central Albania, Vorë, GPS: 41.3946,19.6573

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Kontinental tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Vorë / 288788 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Kontinental hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Marqinet 2, village

Albania, Central Albania, Tirana

Sao: 3

Albania, Kamëz