Khách sạn Hotel Krojet e Rrogamit tại Albania, Northern Albania, Llomi, village

Albania, Northern Albania, Llomi, village, GPS: 42.4305,19.8718

Điện thoại: +355 67 2897046

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Krojet e Rrogamit tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Llomi, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Krojet e Rrogamit hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Valbonë, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Llomi, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Llomi, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Llomi, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Llomi, village

Điện thoại: +355673382162

Hỗ trợ xe lăn: Limited