Khách sạn Hôtel Le Caïd tại Algérie, M'Sila, Bou Saada

Algérie, M'Sila, Bou Saada, GPS: 35.2205,4.1836

Điện thoại: +213 35 53 43 94

Website: http://hotelcaid.com/

Sao: 4

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hôtel Le Caïd tại địa chỉ: Algérie, M'Sila, Bou Saada / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hôtel Le Caïd hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Algérie, M'Sila

Algérie, M'Sila, Bou Saada

Điện thoại: +213 35 53 39 00

Website: http://hotelkerdada.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Algérie, M'Sila

Algérie, M'Sila

Algérie