Khách sạn Hotel Liro tại Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Vlorë, GPS: 40.4148,19.4812

Điểm: 8.3

Mô tả:

Located in Vlorë, Hotel Liro offers a private beach area with free-to-use sun loungers and parasols. The on-site bar and restaurant offers a spacious terrace where guests can enjoy the Mediterranean dishes it serves.

Sao: 4

Ảnh Hotel Liro

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Liro tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Vlorë / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Liro hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Vlorë

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Vlorë

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Vlorë

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Southern Albania, Vlorë

Website: https://www.booking.com/