Khách sạn Hôtel M'zab tại Algérie, Ghardaia

Algérie, Ghardaia, GPS: 32.4841,3.6764

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hôtel M'zab tại địa chỉ: Algérie, Ghardaia / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hôtel M'zab hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Ghardaia

Algérie, Ghardaia

Điện thoại: 029837321

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-23:00

Algérie, Ghardaia

Điện thoại: +213 29 88 66 66

Algérie, Ghardaia

Algérie, Ghardaia

Algérie, Ghardaia