Khách sạn Hotel Margjekaj tại Albania, Llomi, village

Albania, Llomi, village, GPS: 42.4233,19.8738

Điện thoại: +355673382162

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Margjekaj tại địa chỉ: Albania, Llomi, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Margjekaj hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Valbonë, village

Albania, Northern Albania, Llomi, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Llomi, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Llomi, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Llomi, village

Điện thoại: +355 67 2897046

Hỗ trợ xe lăn: No