Khách sạn Hotel MVR tại Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Shtrbovo, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Shtrbovo, village, GPS: 40.93,21.0846

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel MVR tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Shtrbovo, village / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel MVR hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Agios Germanos, village

Website: https://www.booking.com/

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Lemos, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Plati, village

Website: https://www.booking.com/

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Agios Germanos, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Lemos, village