Khách sạn Hôtel Nadjem tại Algérie, El Bayadh

Algérie, El Bayadh, GPS: 33.6758,1.0266

Điện thoại: 21349714239

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hôtel Nadjem tại địa chỉ: Algérie, El Bayadh / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hôtel Nadjem hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Algérie, El Bayadh

Algérie, El Bayadh

Algérie, El Bayadh, Bougtoub

Điện thoại: 049623408