Khách sạn HOTEL QUEENS PARK tại Nepal, Far-Western Development Region, Pokhara, village

Nepal, Far-Western Development Region, Pokhara, village, GPS: 28.2125,83.9597

Điện thoại: 061464350

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn HOTEL QUEENS PARK tại địa chỉ: Nepal, Far-Western Development Region, Pokhara, village / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn HOTEL QUEENS PARK hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Nepal, Far-Western Development Region, Pokhara, village