Khách sạn Hotel Relax tại Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër, GPS: 40.0747,20.1393

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Relax tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Gjirokastër / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Relax hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Điện thoại: +355693892581

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Điện thoại: +35584267022

Website: http://www.hotelargjiro.al

Sao: 4

Albania, Southern Albania, Gjirokastër