Khách sạn Hôtel-Restaurant Al Mahdi tại Tunisia, Kasserine, Sbeitla

Tunisia, Kasserine, Sbeitla, GPS: 35.2337,9.1249

Điện thoại: +216-77-468.452

Website: http://www.hotel-al-mahdi.fr/

Sao: 3

Wi-Fi: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hôtel-Restaurant Al Mahdi tại địa chỉ: Tunisia, Kasserine, Sbeitla / 699175 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hôtel-Restaurant Al Mahdi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Tunisia, Gafsa, Qafsa

Sao: 5

Tunisia, Kasserine

Tunisia, Kasserine, Sbeitla

Điện thoại: +216-77-463.511

Website: http://www.hotelsufetula.com/

Sao: 3

Tunisia, Kasserine

Algérie