Khách sạn Hotel Restorant "Lleshi" tại Albania, Rruga e Ulqinit, 25

Albania, Rruga e Ulqinit, 25, GPS: 42.4047,19.7593

Điện thoại: +355683241330

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: May-Nov

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Restorant "Lleshi" tại địa chỉ: Albania, Rruga e Ulqinit, 25 / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Restorant "Lleshi" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Llomi, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Theth, village

Website: https://www.booking.com/

Albania, Rruga Gjeçaj, 25

Điện thoại: +355693916781

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Llomi, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Llomi, village

Điện thoại: +355673382162

Hỗ trợ xe lăn: Limited