Khách sạn Hotel Rozafa tại Albania, Shkodër, Rruga e Kavajes, 2

Albania, Shkodër, Rruga e Kavajes, 2, GPS: 42.0673,19.5125

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Rozafa tại địa chỉ: Albania, Shkodër, Rruga e Kavajes, 2 / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Rozafa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Shkodër

Điện thoại: +35522800333

Website: http://www.alishotel.al

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Gjylbegaj, 3

Điện thoại: +355693568640

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 1

Điện thoại: +35522900888; +35521570035; +355675242200

Website: http://www.theredbricks-al.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 69

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Dobraç, village, ulitsa Apskha Leona, 1

Điện thoại: +35522900888; +35521570035; +355675242200

Website: http://www.theredbricks-al.com

Hỗ trợ xe lăn: Yes