Khách sạn Hôtel Sufetula tại Tunisia, Kasserine, Sbeitla

Tunisia, Kasserine, Sbeitla, GPS: 35.2453,9.1119

Điện thoại: +216-77-463.511

Website: http://www.hotelsufetula.com/

Sao: 3

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hôtel Sufetula tại địa chỉ: Tunisia, Kasserine, Sbeitla / 699175 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hôtel Sufetula hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Algérie, Tébessa

Website: https://www.booking.com/

Tunisia, Kasserine

Tunisia, Kasserine, Sbeitla

Điện thoại: +216-77-468.452

Website: http://www.hotel-al-mahdi.fr/

Sao: 3

Tunisia, Kasserine

Algérie