Khách sạn Hotel TANI tại Albania, Northern Albania, Shirokë, village, Rruga e Shirokes, 127

Albania, Northern Albania, Shirokë, village, Rruga e Shirokes, 127, GPS: 42.0588,19.4572

Điện thoại: +355696145687;+355672032111

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel TANI tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shirokë, village, Rruga e Shirokes, 127 / 288934 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel TANI hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355692055067;+355694023994;+35522243909

Website: http://www.kompleksi-argenti.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Gjylbegaj, 3

Điện thoại: +355693568640

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 1

Điện thoại: +35522900888; +35521570035; +355675242200

Website: http://www.theredbricks-al.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355666602093

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Dobraç, village, ulitsa Apskha Leona, 1

Điện thoại: +35522900888; +35521570035; +355675242200

Website: http://www.theredbricks-al.com

Hỗ trợ xe lăn: Yes