Khách sạn Hotel Vila Anna tại Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës, GPS: 41.3,19.4973

Điện thoại: +35552907755

Wi-Fi: wlan

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Vila Anna tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Durrës / 288788 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Vila Anna hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Durrës

Điện thoại: +355 52 260 965

Website: http://www.iliriainternacional.com/

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës

Điện thoại: +355 52 260 965

Website: http://www.iliriainternacional.com/

Sao: 4