Khách sạn Hotel Vila Franceze tại Albania, Koman, village

Albania, Koman, village, GPS: 42.0938,19.8158

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Vila Franceze tại địa chỉ: Albania, Koman, village / 288934 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Vila Franceze hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Objects nearby

Albania, Shkodër

Điện thoại: +355682306403

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Koman, village

Điện thoại: 00355683036032

Website: https://www.facebook.com/

Albania, Northern Albania, Pukë

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Điện thoại: +355682306403

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7