Khách sạn Hotel Vila Gimaj tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0614,19.5256

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Vila Gimaj tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 288934 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Vila Gimaj hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Shkodër

Điện thoại: +35522400068

Website: http://hotelbicaj.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Rruga Justin Godard, 55

Điện thoại: +3556945528445

Website: http://www.rosegardenhotel.al

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 69

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355672222205

Website: http://www.luani-a.com