Khách sạn Abbasi Hotel tại Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Isfahan, GPS: 32.6513,51.6698

Điện thoại: +98 31 3222601019

Website: http://www.abbasihotel.ir/

Sao: 5

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Abbasi Hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Abbasi Hotel tại địa chỉ: Iran, Isfahan Province, Isfahan / 699174 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Abbasi Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Điện thoại: +98 31 3222601019

Website: http://www.abbasihotel.ir/

Sao: 5

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Điện thoại: +98 31 3222601019

Website: http://www.abbasihotel.ir/

Sao: 5

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Điện thoại: +98 31 3222601019

Website: http://www.abbasihotel.ir/

Sao: 5

Iran, Isfahan Province, Isfahan