Khách sạn Keryas Hotel tại Iran, Isfahan Province, Isfahan, khwchh shhyd `mrny, 39

Iran, Isfahan Province, Isfahan, khwchh shhyd `mrny, 39, GPS: 32.654,51.6771

Điện thoại: 03131313510

Website: http://www.keryas-isfahan.com

Sao: 4

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Wikipedia: https://fa.wikipedia.org/wiki/هتل کریاس

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Keryas Hotel tại địa chỉ: Iran, Isfahan Province, Isfahan, khwchh shhyd `mrny, 39 / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Keryas Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Điện thoại: +98 31 32200967

Website: http://www.hbahotel.com

Giờ mở cửa: 24/7