Khách sạn Atlas Hotel tại Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd, GPS: 31.8855,54.3506

Điện thoại: +98 35 3724 7100

Website: http://www.yazdatlashotel.com/

Sao: 2

Wi-Fi: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Atlas Hotel tại địa chỉ: Iran, Yazd Province, Yazd / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Atlas Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3622 0101

Website: http://al-zahrahotel.com/

Sao: 3

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3622 9400

Website: http://dadhotel.com

Sao: 4

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Website: http://dadhotel.com

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3622 7783

Website: http://www.hotelmozaffar.com/

Sao: 3