Khách sạn Inter-Sukhumi tại Gruzia, улица Лакоба, 109

Gruzia, улица Лакоба, 109, GPS: 42.997,41.0094

Điện thoại: +7 10 (99544) 26-00-62

Website: http://hotelsukhum.com

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Inter-Sukhumi tại địa chỉ: Gruzia, улица Лакоба, 109 / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Inter-Sukhumi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 114

Website: https://www.booking.com/

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Website: https://www.booking.com/

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Website: https://www.booking.com/

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Website: https://www.booking.com/

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 109

Điện thoại: +7 10 (99544) 26-00-62

Website: http://hotelsukhum.com

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 103