Khách sạn Inter-Sukhumi tại Gruzia, улица Лакоба, 109

Gruzia, улица Лакоба, 109, GPS: 42.997,41.0094

Điện thoại: +7 10 (99544) 26-00-62

Website: http://hotelsukhum.com

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Inter-Sukhumi tại địa chỉ: Gruzia, улица Лакоба, 109 / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Inter-Sukhumi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 114

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 109

Điện thoại: +7 10 (99544) 26-00-62

Website: http://hotelsukhum.com

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 103