Khách sạn ish Hotel Dajti (to be the Bank of Albania) tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3244,19.82

Hỗ trợ xe lăn: No

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel Dajti

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn ish Hotel Dajti (to be the Bank of Albania) tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 699175 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn ish Hotel Dajti (to be the Bank of Albania) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Tirana

Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Tirana