Khách sạn gần bên San Siro

Tìm thấy 3

Hotel Sole

Hotel Sole is a pleasant family-run establishment, managed by the Sala family for the past 50 years. Enjoy a relaxing stay by the shores of Lake Como. The real pride of Hotel Sole is the genuine cuisine you can enjoy at the premises.

Villa Camilla

Boasting an outdoor pool surrounded by the private garden, and an outdoor seating area with views of Lake Como, Villa Camilla is an elegant and spacious villa featuring free WiFi.

Khách sạn ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở San Siro

Search this area
MAPS.ME
luôn mở sẵn
Tải về ứng dụng và bắt đầu khám phá chân trời của bạn
Mở ứng dụng MAPS.ME
Dùng phiên bản web