Khách sạn ITIC Hotel tại Iran, Kerman Province, Kerman

Iran, Kerman Province, Kerman, GPS: 30.2729,56.9976

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn ITIC Hotel tại địa chỉ: Iran, Kerman Province, Kerman / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn ITIC Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Iran, Kerman Province, Kerman

Iran, Kerman Province, Kerman

Website: http://pars-hotels.com/

Sao: 5

Iran, Kerman Province, Kerman

Iran, Kerman Province, Kerman

Điện thoại: +983432445203

Website: http://ittic.com

Iran, Kerman Province, Kerman

Điện thoại: +983432445203

Website: http://ittic.com

Iran, Kerman Province, Kerman