Khách sạn Jiuhua Mountain Tian Jiu Xiang Inn tại Trung Quốc, An Huy, Ducun

Trung Quốc, An Huy, Ducun, GPS: 30.4832,117.7906

Mô tả:

Tian Jiu Xiang Inn offers accommodation near Jiuhua Mountain. Both free WiFi and free parking are available here. You can walk to Jiuhua Mountain in 14 minutes. Yueyachi is about 53 minutes' drive from the property.

Ảnh Jiuhua Mountain Tian Jiu Xiang Inn

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Transfer (additional fee)
  • Private parking at an adjacent location
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Jiuhua Mountain Tian Jiu Xiang Inn tại địa chỉ: Trung Quốc, An Huy, Ducun / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Jiuhua Mountain Tian Jiu Xiang Inn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, An Huy, Jiuhua

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/