Khách sạn Joesal Hotel Kono tại Sierra Leone, Eastern Province, Koidutown-Sefadu

Sierra Leone, Eastern Province, Koidutown-Sefadu, GPS: 8.6423,-10.9549

Mô tả:

Joesal Hotel Kono is situated in Kwelo and features a bar. There is a restaurant.

Ảnh Joesal Hotel Kono

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Non-smoking rooms
  • Air conditioning
  • Secure parking
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Joesal Hotel Kono tại địa chỉ: Sierra Leone, Eastern Province, Koidutown-Sefadu / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Joesal Hotel Kono hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Sierra Leone, Eastern Province, Koidutown-Sefadu

Website: https://www.booking.com/

Sierra Leone, Eastern Province, Koidutown-Sefadu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Sierra Leone, Eastern Province, Koidutown-Sefadu

Sierra Leone, Eastern Province, Koidutown-Sefadu

Điện thoại: +232 79 243738

Sierra Leone, Eastern Province, Yengema

Sierra Leone, Eastern Province, Koidutown-Sefadu

Sao: 1