Khách sạn Juntai Inn tại Trung Quốc, Hà Bắc, Guangping

Trung Quốc, Hà Bắc, Guangping, GPS: 36.4732,114.9388

Mô tả:

Featuring free WiFi throughout the setting, Juntai Inn offers neatly arranged guestrooms. Guests in need can avail of free parking service.

Ảnh Juntai Inn

Tính năng:

  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Juntai Inn tại địa chỉ: Trung Quốc, Hà Bắc, Guangping / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Juntai Inn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hà Bắc, Đại Danh

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hà Bắc, Đại Danh

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hà Bắc, Ngụy

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hà Bắc, Weicheng

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hà Bắc, Phì Hương

Website: https://www.booking.com/