Khách sạn Кайнар tại Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad, GPS: 40.9306,73.007

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Кайнар tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Кайнар hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Điện thoại: +996777643616

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad