Khách sạn Khan-e Dohad Hotel tại Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd, GPS: 31.889,54.3769

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Khan-e Dohad Hotel tại địa chỉ: Iran, Yazd Province, Yazd / 699174 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Khan-e Dohad Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 6268802

Sao: 2

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3622 5048

Sao: 3

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 36270336

Website: http://www.khanedohad.com/

Sao: 3

Iran, Yazd Province, Yazd