Khách sạn KKR Numazu Hamayu tại Nhật Bản, Shizuoka, Shimizu

Nhật Bản, Shizuoka, Shimizu, GPS: 35.0661,138.8772

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn KKR Numazu Hamayu tại địa chỉ: Nhật Bản, Shizuoka, Shimizu / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn KKR Numazu Hamayu hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Shizuoka, Shimizu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Nhật Bản, Shizuoka, Shimizu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Nhật Bản, Shizuoka, Shimizu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Nhật Bản, Shizuoka, Shimizu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Nhật Bản, Shizuoka, Izunokuni

Nhật Bản, Shizuoka, Shimizu