Khách sạn Kokcha Hotel tại Afghanistan, Badakhshan, Fayzabad, Badakhshan

Afghanistan, Badakhshan, Fayzabad, Badakhshan, GPS: 37.1102,70.5585

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Kokcha Hotel tại địa chỉ: Afghanistan, Badakhshan, Fayzabad, Badakhshan / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Kokcha Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Website: https://www.booking.com/

Afghanistan, Badakhshan, Fayzabad, Badakhshan

Tajikistan, Khatlon Region, Shuro-obod

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Garmchashma, village