Khách sạn Kompleksi Celiku tại Albania, Rruga Shtuf Dogane, 11

Albania, Rruga Shtuf Dogane, 11, GPS: 42.0177,19.3754

Wi-Fi: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Kompleksi Celiku tại địa chỉ: Albania, Rruga Shtuf Dogane, 11 / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Kompleksi Celiku hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shirokë, village, Rruga e Shirokes, 127

Điện thoại: +355696145687;+355672032111

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355692055067;+355694023994;+35522243909

Website: http://www.kompleksi-argenti.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Gjylbegaj, 3

Điện thoại: +355693568640

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Shkodër

Điện thoại: 0035522800333

Website: http://alishotel.al

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355666602093

Hỗ trợ xe lăn: Limited