Khách sạn Kompleksi Perla e Gjelbër tại Albania, Southern Albania, Dukas, village

Albania, Southern Albania, Dukas, village, GPS: 40.6941,19.6341

Điện thoại: +355 (0)69 535 7771

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Kompleksi Perla e Gjelbër tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Dukas, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Kompleksi Perla e Gjelbër hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Fier

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Southern Albania, Fier

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Southern Albania, Fier

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Southern Albania, Dukas, village

Albania, Southern Albania, Fier

Albania, Southern Albania, Belinë, village