Khách sạn Kopliku tại Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village, GPS: 41.867,19.4217

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Kopliku tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Velipojë, village / 404281 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Kopliku hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355692268121

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355673080903;+355673074286

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355672341492;+355683878814

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355684031160

Hỗ trợ xe lăn: Limited