Khách sạn Kristal Palas tại Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep, GPS: 41.3451,21.5417

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Kristal Palas tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Kristal Palas hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep