Khách sạn La Suisse tại Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8658,19.4127

Điện thoại: +355672814408;+35544617955

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn La Suisse tại địa chỉ: Albania, Velipojë, village / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn La Suisse hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355673965955

Website: http://hotelvivian.webs.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355672814408;+35544617955

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355692028410;+355692042810

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited