Khách sạn Letu E Jia Hotel Qingdao tại Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道, GPS: 36.0669,120.4058

Điểm: 5.2

Mô tả:

Accepting only Mainland Chinese citizens, Letu E Jia Hotel Qingdao features simply-furnished accommodation in Qingdao. Daily maid service is provided for free.

Sao: 2

Ảnh Letu E Jia Hotel Qingdao

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Letu E Jia Hotel Qingdao tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道 / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Letu E Jia Hotel Qingdao hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道