Khách sạn Liangtin Business Inn tại Trung Quốc, Giang Tây, Pengze

Trung Quốc, Giang Tây, Pengze, GPS: 29.8765,116.5346

Điểm: 6.7

Mô tả:

Liangtin Business Inn offers basic yet cosy accommodation. For your convenience, both free WiFi and free parking space are provided here.

Ảnh Liangtin Business Inn

Tính năng:

  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Liangtin Business Inn tại địa chỉ: Trung Quốc, Giang Tây, Pengze / 699174 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Liangtin Business Inn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, An Huy, Wangjiang

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Giang Tây, Cửu Giang

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, Giang Tây, 三里

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trung Quốc, An Huy, 孚玉镇

Website: https://www.booking.com/