Khách sạn Almas 2 tại Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad, GPS: 36.2764,59.6062

Sao: 5

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Almas 2 tại địa chỉ: Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Almas 2 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad

Điện thoại: 05138516961

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad

Website: http://www.darvishihotel.com/

Giờ mở cửa: 24/7